අප අමතන්න

WENZHOU NCR INDUSTRIAL CO., LTD.

ලිපිනය

අංක 1 JINDI පාර, RUILE

කුට්ටිය, BEICUN කර්මාන්ත

කලාපය, WUTIAN, OUHAI, වෙන්ෂෝහි චයිනා

විද්යුත් තැපෑල

overseas@nicerelay.com

දුරකථන

0086-577-8608 7887

0086-577-2887 7711

ෆැක්ස්

0086-577-8608 5959

0086-577-2887 7722

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!