• സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൧
  • X
  • സ്ംസ്൦൩

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

വേഞ്ഴോ എൻ.സി.ആർ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ., ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

നൊ.൧ ജിംദി റോഡ്, രുഇലെ

ബ്ലോക്ക്, ബെഇചുന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ

സോൺ വുതിഅന്, ഒഉഹൈ, വേഞ്ഴോ ചൈന

ഇ-മെയിൽ

overseas@nicerelay.com

ഫോൺ

0086-577-8608 7887

0086-577-2887 7711

ഫാക്സ്

0086-577-8608 5959

0086-577-2887 7722

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!