ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

WENZHOU NCR INDUSTRIAL CO., LTD.

വിലാസം

നൊ.൧ ജിംദി റോഡ്, രുഇലെ

ബ്ലോക്ക്, ബെഇചുന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ

സോൺ വുതിഅന്, ഒഉഹൈ, വേഞ്ഴോ ചൈന

ഇ-മെയിൽ

overseas@nicerelay.com

ഫോൺ

0086-577-8608 7887

0086-577-2887 7711

ഫാക്സ്

0086-577-8608 5959

0086-577-2887 7722

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!